Herindeling IJsbaangebied

From InitiatiefwijzerVoorschoten

Herindeling IJsbaangebied

Als je hier over vijf jaar komt, ligt er een jeu de boules baan, skeelerpiste en staat er een hal.
Ga tijdig met de gemeente in gesprek om te bespreken of men enthousiast is over het initiatief.

Gegevens over het burgerinitiatief

Wijk/ buurt :
Onderwerp :
recreatie
Doelgroep :
Status :
Lopend/ in uitvoering
Website :
[www.stgv.nl]

Schaatsen en jeu de boulen in Voorschoten

Het hele jaar door schaatsen: in de winter al na een paar dagen vorst op de ijzers en in de zomer op de skeelerbaan met wieltjes. Dat en meer sport- en recreatiemogelijkheden hebben IJsvereniging Voorschoten en Jeu-de-boulesvereniging De Six Prêt voor ogen in hun plan voor herindeling van het IJsbaangebied in Voorschoten. In hun opdracht stelde een architect een plan op voor een multifunctioneel sportterrein: een skeelerbaan, ijsbaan en een openlucht en overdekte jeu-de-boules baan. Het plan voor het nieuwe sportterrein biedt inwoners van Voorschoten en omstreken extra en betere sportmogelijkheden. Het plan omvat bovendien de veilige ontsluiting van een brug om de toegang voor fietsers uit de wijk Allemansgeest naar het centrum van Voorschoten te verbeteren. En het plan zorgt ook nog dat de jachthaven mogelijkheden krijgt tot uitbreiding.

Nodig om te overleven

Adri Hendriks, ijsmeester en mede-initiatiefnemer vertelt: "We zijn hier al vijf jaar mee bezig. We willen graag in dit gebied, nabij het centrum en in de wijk, tussen de bewoners, een modern sportcomplex hebben. We zijn met vijftien verenigingen begonnen, vervolgens met vier verenigingen verder gegaan die samen een clubgebouw willen hebben en een mooi terrein voor de ijsclub, de jeu-de-boules en ruimte voor een muziekvereniging. We zijn samen tot een mooi plan gekomen. Zeker voor een ijsclub is het nodig veel activiteiten te organiseren het hele jaar door, om te overleven als ijsvereniging, maar dat geldt ook voor de jeu-de-boulesvereniging."

Financiële problemen

Omdat de gemeente bij aanvang aangaf en zei dat financiële steun mogelijk was, investeerden de verenigingen sinds 2013 tijd en geld in het maken van plannen. Aanpassingen en wensen van ambtenaren werden doorgevoerd. Nu het plan klaar is voor besluitvorming, geeft de gemeente toch geen mogelijkheid voor subsidieverstrekking. Adri: "Met de plannen staat het nu helaas slecht, want de gemeente Voorschoten zit zonder geld en leven er ideeën voor woningbouw op de plek van de ijsbaan. Toen we begonnen aan ons initiatief, konden we een renteloze lening of eventueel subsidie krijgen, om de plannen te realiseren. Als er geen of weinig financiële ondersteuning is, willen de ijsvereniging en de jeu- de-boulesvereniging het complex eventueel gefaseerd aanleggen. Bijvoorbeeld eerst de skeelerpiste en de jeu-de-boulesbaan realiseren. Dan een hal neerzetten en een nieuw gezamenlijk te exploiteren clubhuis. Zo kunnen we van lieverlee de boel uitbouwen. Wij hopen dat de gemeente er alsnog in meegaat."

Over vijf jaar...

"Achteraf denk ik: wij zijn heel goed bezig geweest. Het is jammer dat de gemeente het eigen financiële plaatje niet op orde heeft. Het overleg tussen de verenigingen ging goed. Contact met de ambtenaren verliep stroef, dat vind ik jammer. Maar... als je hier over vijf jaar komt, en de gemeente wil er geen geld insteken, maar wel hun medewerking geven, dan ligt hier een jeu-de-boulesbaan, staat er een hal en ligt er een skeelerpiste voor de ijsclub. Wij gaan door met dit initiatief."

Betrokkenen

Er is een begin gemaakt met het bekend maken van het initiatief&nbsp, aan andere partijen zoals bewoners van omliggende woningen. Zij zijn over het algemeen enthousiast.Ook in de plaatselijke krant is er aandacht aan besteed. Het nieuwe terrein verruimt de sport- en recreatiemogelijkheden van de inwoners van Voorschoten, maar kan de vrees voor geluidsoverlast oproepen. Ook zullen de bezoekers van een kerk die bij het terrein ligt, mogelijk bezwaren hebben.

Rol van de gemeente

Het gemeentebestuur toonde bij aanvang serieuze interesse in de plannen. De gemeente heeft voorwaarden gesteld voor de plannen en een gezegd dat er subsidiemogelijkheden waren. Tot daadwerkelijke subsidieverstrekking is het niet gekomen. Er zijn vanwege de financiële nood van de gemeente ook plannen voor woningbouw op het ijsbaanterrein.

Samenvatting van de factoren die van invloed zijn geweest op dit burgerinitiatief

Wat heeft stimulerend gewerkt voor het initiatief?

Realiseren publieke doelen:

 • Het initiatief speelt in op wat er leeft in de samenleving: de sport- en recreatiemogelijkheden van de inwoners van Voorschoten worden verruimd.
 • De brug vanaf de Anthonie van Leeuwenhoekkade kan via dit plan op een veiligere manier worden ontsloten voor fietsers van en naar de wijk Allemansgeest.


Constructieve samenwerking:

 • Er is een architect in de arm genomen voor het ontwerp van het sportterrein.
 • Twee lokale sportverenigingen werken samen.


Democratisch samenspel:

 • De initiatiefnemers zijn zich bewust van mogelijke bezwaren van kerkgangers en omwonenden.
Zijn of waren er obstakels die uit de weg geruimd zijn of nog weggenomen moeten worden?

Constructieve samenwerking:

 • Er is vier à vijf jaar gewerkt aan de plannen, ze zijn aangepast aan de wensen van de gemeente, maar er is nog niet tot realisatie gekomen.
 • Het maatschappelijk nut van de nieuwe plannen is niet onderbouwd met inspraak van derden. Er zijn tot nu toe geen acties ondernomen om omwonenden, sportliefhebbers en andere betrokkenen actief te betrekken.
 • Er is onduidelijkheid over de verstrekking van subsidie door de gemeente.
 • De afstemming tussen initiatiefnemers en gemeente biedt ruimte voor verbetering.
 • De communicatie met de ambtenaren verliep stroef; de verenigingen zouden meer meedenken en ondersteuning vanuit de gemeenten erg gewaardeerd hebben.


Democratisch samenspel:

 • Hoewel er al concrete plannen gemaakt zijn, is er vanwege het ontbreken van ondersteuning door de gemeente

  nog geen actie ondernomen om mogelijke bezwaren van omwonenden en kerkgangers weg te nemen.

 • Er zijn ideeën voor woningbouw op het ijsbaanterrein. Dit maakt de besluitvorming nog ingewikkelder en kan tot verdere vertraging leiden.

Gegevens over het burgerinitiatief

Wijk/ buurt :
Onderwerp :
recreatie
Doelgroep :
Status :
Lopend/ in uitvoering
Website :
[www.stgv.nl]