Behoud Natuurlijk Rosenburgh

From InitiatiefwijzerVoorschoten

Behoud Natuurlijk Rosenburgh

Het was een kwestie van geven en nemen.
Tips voor andere burgerinitiatieven: “Geef niet alleen de start-, plan- en realisatiefase aandacht, maar ook het beheer in de jaren daarna. Laat het niet los, blijf het bewaken.”

Gegevens over het burgerinitiatief

Wijk/ buurt :
Boschgeest
Onderwerp :
recreatienatuurcultuur
Doelgroep :
Alle inwoners van Voorschoten
Status :
Lopend/ in uitvoering
Website :

Een parel in ere hersteld

Rosenburgh is een parel aan de rand van bebouwd Voorschoten. Dit historisch landgoed dateert van 1281 en is bekend vanwege de begraafplaats die hier ligt. Rosenburgh ligt op de grens tussen het landelijke gebied van de Duivenvoordecorridor en de wijk Boschgeest en is een geliefd natuur- en recreatiegebied voor veel Voorschotenaren. Vooral de bewoners uit de naastgelegen wijk vertoeven er graag om te wandelen, de hond uit te laten, te vissen en voor de kinderen is het een heerlijke plek om te spelen. Er zijn wandelpaden, mooie oevers, er is een theehuis, kinderboerderij en hertenkamp.

Door de jaren heen was het gebied in verval geraakt. Eén van de inwoners nam zelf het initiatief om het landgoed weer aantrekkelijk te maken. Samen met andere bewoners en de gemeente is een masterplan gemaakt om in tien jaar het gebied te ontwikkelen. Dit plan brengt het landgoed weer in haar oude staat terug.

Al wandelend medestanders zoeken

Initiatiefneemster Yvonne Lampe vertelt: "Ons plan was Rosenburgh zo natuurlijk mogelijk te houden, zoals het was. Maar ik zag steeds dingen gebeuren, er werden ineens lantaarnpalen geplaatst en toen hoorde ik dat de wethouder had toegezegd dat er een speeltuin zou komen. Dat was voor mij het moment om in actie te komen. Toen ben ik medestanders gaan zoeken. Tijdens mijn wandelingen ben ik mensen gaan vragen wat zij er van vonden. Deze rustige plek wordt een heel verstedelijkt gebied, met speeltuin. Dat zagen de mensen die ik sprak ook echt niet zitten. Dus ik ben een handtekeningen actie gestart. Ik heb een persbericht naar de lokale media verzonden en dat hebben ze allemaal geplaatst."

Inmiddels is er al veel gebeurd: oevers zijn weer netjes gemaakt, er is meubilair dat past in de stijl geplaatst, de geplande bruggen zijn geplaatst, er is een theehuis gekomen en de tijdelijke gebouwen op het terrein van de kinderboerderij zijn vervangen door definitieve. Verder zijn er twee zwemplekken voor honden en een groot aantal plekken voor sportvissers gerealiseerd. En last but not least: het jarenlang achterstallige onderhoud is weggewerkt. Met deze reeks van ingrepen is het sleets geworden landgoed weer opgepoetst, zonder dat het zijn authentieke en natuurlijke karakter verliest.

Beheerplan

"Rosenburgh is heel dichtbij voor iedereen in Voorschoten om gewoon even lekker buiten te zijn. Het hele park is op de schop gegaan. Achterstallig onderhoud is ingehaald, alles is weer netjes gewerden. We hebben met acht belangenorganisaties om tafel gezeten, met ieder verschillende uitgangspunten. Ik ben er trots op dat het is gelukt een plan te maken. Het was een kwestie van geven en nemen."

"Het is nooit af natuurlijk, want de natuur groeit door. Dus is er ook gepleit voor een beheerplan voor onderhoud, zodat we niet meer voor achterstallig onderhoud komen te staan. Helaas is het beheerplan er niet gekomen, dat is wel een minpuntje. Je ziet nu dat er veranderingen worden aangebracht die haaks staan op het masterplan. Er komen nieuwe mensen bij de gemeente, een nieuw college. Het lijkt wel alsof de huidige mensen in het gemeentehuis niets weten van het masterplan, dat is zonde. Veranderingen moeten wel gebeuren met moed, beleid en trouw, niet zomaar iets bedenken en uitvoeren. We horen niks meer, moeten er zelf achteraan. Dat is verdrietig."

"De droom? Deze sfeer behouden. Een rustig gebied, een pareltje."

Betrokkenen

Het masterplan is tot stand gekomen door een intensief proces met verschillende partijen en belangen. Er is een werkgroep geformeerd waarin de acht belangenorganisaties participeerden.

De sportvissers pleitten voor een goede waterkwaliteit door het realiseren van een doorstroom. Buurtbewoners wilden graag een natuurspeeltuin en weer anderen wilden dat Rosenburgh een hondenlosloopgebied bleef wat het al decennia lang is. Er was ook een buurtbewoner die een theehuis op het landgoed wilde realiseren. De bewonersvereniging wilde liever geen speelplaats. Deze is nu op een plek gekomen waar nabije inwoners en de bezoekers van de algemene begraafplaats geen last van hebben. En de initiatiefnemer, een buurtbewoner, zette zich vooral in voor het behoud van het natuurlijke karakter van het gebied.

De bewonersvereniging Boschgeest heeft zich in de klankbordgroep intensief ingespannen om het masterplan correct uitgevoerd te krijgen. Ook de Vereniging Oud Groen en Leefbaarheid Voorschoten was in de klankbordgroep vertegenwoordigd, evenals de Vereniging Voorschotense Visserijbelangen en de Vereniging Vrienden van de Kinderboerderij.

Rol van de gemeente

De ontwikkeling van het park creëert een aantrekkelijk natuur- en recreatiegebied voor inwoners. Hiermee voldoet de gemeente aan de wensen en behoeften van inwoners en draagt het bij aan welzijn en gezondheid van mensen. De gemeente heeft daarom een actieve rol aangenomen en geïnvesteerd in een procesbegeleider en landschapsarchitect. Zij hebben samen met de inwoners een Masterplan ontwikkeld. De gemeente heeft vervolgens gezorgd voor de uitvoering.

Enkele jaren na de gezamenlijke aanpak, vaart de gemeente echter een eigen koers. Er zijn twee extra bruggen en afwijkend meubilair geplaatst. Het baggeren, dat hoge prioriteit had in het masterplan, heeft nog steeds niet plaats gevonden.

Samenvatting van de factoren die van invloed zijn geweest op dit burgerinitiatief

Wat heeft stimulerend gewerkt voor het initiatief?

Realiseren publieke doelen: 

 • Bijdrage aan behoefte voor een natuur- en recreatiegebied. 
 • Behoud van cultureel landschappelijke waarde.
 • Het initiatief sloot duidelijk aan bij een behoefte van veel mensen in de buurt.


  Constructieve samenwerking: 
 • Concrete afspraken met gemeente gemaakt. 
 • Bijgedragen aan Masterplan en toegezien op uitvoering.
 • Met uiteenlopende partijen: sportvissers, kinderen en hondenbezitters. 
 • Vereniging Oud Groen Leefbaarheid Voorschoten speelde een rol in het aangeven van het historisch belang van het gebied. 
 • Met de gemeente is tijdens het proces goed samengewerkt. 

Democratisch samenspel: 

 • Belangen van uiteenlopende partijen (sportvissers, kinderen, hondenbezitters) ingeschat en meegenomen.

Zijn of waren er obstakels die uit de weg geruimd zijn of nog weggenomen moeten worden?

Constructieve samenwerking: 

 • Enkele jaren na de gezamenlijke aanpak, vaart de gemeente echter een eigen koers. Er zijn twee extra bruggen en afwijkend meubilair geplaatst. Het baggeren, dat hoge prioriteit had in het masterplan, heeft nog steeds niet plaats gevonden. 
 • Er is nog steeds geen beheer/onderhoudplan gemaakt. 
 • De initiatiefneemster hoort niks meer van de gemeente. 
 • Vanwege omstandigheden (zoals de essentakziekte) die het onderhoud sterk beïnvloeden is er behoefte aan een helder en actueel beheer/onderhoudsplan. 

Democratisch samenspel: 

 • Bewoners hadden bezwaar tegen de komst van een kinderspeeltuin. Deze is nu op een plek gekomen waar nabije inwoners en de bezoekers van de algemene begraafplaats geen last van hebben.

Gegevens over het burgerinitiatief

Wijk/ buurt :
Boschgeest
Onderwerp :
recreatienatuurcultuur
Doelgroep :
Alle inwoners van Voorschoten
Status :
Lopend/ in uitvoering
Website :