Stichting Voorschot

From InitiatiefwijzerVoorschoten

Stichting Voorschot

Al kan een jongere maar 2% van het werk doen en de begeleider doet 98%: samen heb je een succeservaring.
Lobby binnen alle lagen van de gemeente en neem een actieve houding aan in het proces van realisatie. Probeer niet alles zelf te doen, maar besteed ook taken uit. Weet welke rol je vervult in het proces.

Gegevens over het burgerinitiatief

Wijk/ buurt :
Richard Wagnerlaan
Onderwerp :
zorg en welzijn
Doelgroep :
jongeren
Status :
Afgesloten/ beëindigd
Website :
[www.stichtingvoorschot.nl]

Niet meer buiten de boot, maar een plek in de villa

In 2015 kregen ze een pluim van de Minister-President, de mensen achter Stichting Voorschot. Volgens Mark Rutte is de stichting een geslaagd voorbeeld van de goede samenwerking tussen overheid en burgers. De stichting begon als een droom van een paar ouders: een veilige plek voor hun kind dat verstandelijk beperkt en autistisch is. Waar voor jongeren met alleen verstandelijke beperkingen vaak wel een vorm van zelfstandig wonen bestaat, valt deze groep overal buiten de boot. Deze jongeren wonen noodgedwongen bij hun ouders of op een plek waar ze zich niet thuis voelen. Ouders sloegen de handen ineen en bouwden een huis voor hun kinderen: Villa Voorschot.

Door de samenwerking tussen Stichting Voorschot, de gemeente Voorschoten, woningcorporatie de Sleutels en zorgaanbieder ASVZ hebben zestien jong volwassenen sinds 2015 een eigen plek in Voorschoten. In Villa Voorschot krijgen zij persoonlijke begeleiding en leren ze samenleven in de wijk. De zorg wordt via de het persoonsgebonden budget (PGB) van de kinderen ingekocht. Het is de bedoeling dat zij hier hun hele leven blijven wonen.

Samen heb je een succeservaring

De jongeren die in Villa Voorschot wonen, leveren een bijdrage aan de samenleving door het verrichten van allerlei klusjes voor de bewoners van hun gemeente. Zo halen zij papier, karton en glas op, brengen ze kranten rond, houden ze sportvelden, de kantine en kleedkamers van een sportvereniging schoon, onderhouden ze een moestuin en bakken ze producten die voor een kleine prijs verkocht kunnen worden in ‘Villa Moestuin’, een theehuis. Er worden verschillende extra activiteiten georganiseerd, zoals een vrijwilligersmarkt.

Pauline Hillen, initiatiefneemster:"Het gaat erom dat de jongeren zinvol bezig kunnen zijn. Al kun je maar 2% doen en de begeleider doet 98%, samen heb je een succeservaring."

Zeggenschap over de zorg

"Ik heb een woning gemaakt voor jongeren met autisme en een andere beperking. Mijn zoon heeft ook het syndroom van Gilles de la Tourette. Je denkt heel lang: mijn kind is jong en ik moet op een dag een plek voor hem hebben. Tja, en dan is dat altijd een instelling, maar dat wil je eigenlijk niet. Ik heb altijd een plek in de wijk gewild. Een plek in de maatschappij. Waar je ook als ouders nog betrokken kunt blijven en nog wat over je kind te zeggen hebt. Zeggenschap over hoe de zorg geleverd wordt, is belangrijk voor mij."

"Het moeilijkste is om alle partijen aan tafel te krijgen. Dat heeft me twee jaar gekost. Je gaat naar de gemeente, de woningcorperatie. Je hebt daarnaast een stichting nodig en een zorgaanbieder. Bij de start wist ik helemaal niet of ik bewoners zou krijgen. Ik zei wel dat ik zestien jongeren had die behoefte hadden aan deze woonvorm, maar die had ik toen nog helemaal niet. Uiteindelijk ging dat vanzelf. Via via. Nu nog bellen mensen of er plek is."

Pauline: "Ik begon alleen, maar nu zijn we met zestien ouders. We hebben begeleiders die ook slapen in het gebouw. Met de ouders hebben we een tuincommissie, een commissie die spullen repareert. Ouders zijn de kracht, maar tegelijk ook de valkuil. Elke ouder gaat uiteindelijk voor het eigen kind. Het is moeilijk als ouder om afstand te nemen van het kind. We hadden de ouders nog meer moeten voorbereiden op de ingewikkelde dingen die kunnen gebeuren met de bewoners."

Tweede locatie

Villa Voorschot is een woon- en werkvoorziening met 24-uurs zorg voor jongeren met autisme en nog een (verstandelijke, somatische of andere) beperking. Villa Voorschot bestaat nu twee jaar en is tot nu toe zeer succesvol. Ouders en jongeren zijn zeer positief. Er wordt een tweede locatie opgericht in de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Betrokkenen

De ouders brachten hun netwerk, ideeën en kennis in bij de opzet van de Stichting en de Villa. Zij hebben veel steun ervaren van verschillende organisaties en particulieren. Deze steun hebben zij zelf weten te verwerven. Zo heeft bijvoorbeeld Woningbouwcorporatie De Sleutels geïnvesteerd in het initiatief en hebben de notaris en architect belangeloos een bijdrage geleverd. De ouders en jongeren hebben ook vrijwilligers gevonden voor begeleiding van de dagbesteding en voor het organiseren van extra activiteiten. Ook verbonden ze zich met een aantal leveranciers die goederen gratis dan wel voor een kleine prijs leverden. Tuiniers zijn aangesteld voor het onderhouden van de tuinen. De initiatiefnemers kregen te maken met weerstand van omwonenden. Sommigen maakten bezwaar tegen de kap van bomen voor het pand. Anderen wilden de bouw van een woning voor mensen met een beperking tegenhouden. Door informatie te verstrekken en te werken aan bewustwording is geprobeerd de partijen bij elkaar te brengen en begrip te creëren voor het plan. Zo hebben de initiatiefnemers laten zien dat de oprichting van de villa een positieve bijdrage voor de samenleving kan betekenen.

Rol van de gemeente

De stichting heeft veel gelobbyd binnen alle lagen van de gemeente Voorschoten. Hierdoor was sprake van een zeer goede samenwerking met de gemeente. De initiatiefnemers vinden dat de gemeente haar rol uitstekend vervuld heeft. De gemeente was en is zeer betrokken bij het initiatief en de realisatie ervan. Ambtenaren hebben hun netwerk ter beschikking gesteld, bij vergaderingen ondersteund en hebben het project door hun inzet nog meer energie gegeven. De gemeente toont nog steeds interesse en blijft betrokken. Het initiatief draagt bij aan de kwaliteit van leven van bewoners van de gemeente en zorgt voor een positieve uitstraling van de gemeente. Door de inzet van ouders en investeerders kan de gemeente bespaart ook in financiële middelen.

Samenvatting van de factoren die van invloed zijn geweest op dit burgerinitiatief

Wat heeft stimulerend gewerkt voor het initiatief?

Realiseren publieke doelen:

 • Het initiatief vergroot de maatschappelijke betrokkenheid van jongeren met een beperking.
 • Het huis is duurzaam. Dat was voor de gemeente een belangrijk pluspunt.


Constructieve samenwerking:

 • De initiatiefneemster had voordat zij de gemeente benaderde een compleet plan klaar.
 • De initiatiefneemster had bij haar plan professionals betrokken die op vrijwillige basis belangrijke taken op zich namen (ontwerp van het huis, financiën, PR).
 • Ouders hebben veel werk verricht en anderen betrokken waardoor het project al twee jaar succesvol draait.
 • Verschillende partijen werken samen aan het plan: ouders, leveranciers, tuiniers, servicebedrijven, vrijwilligers.
 • De gemeente gaf veel steun, de samenwerking verliep goed.
 • De gemeente stelde haar netwerk ter beschikking.


Democratisch samenspel:

 • Er is informatie verstrekt aan omwonenden die weerstand hadden en geprobeerd begrip te creëren voor het initiatief. De initiatiefnemers hebben laten zien wat de villa voor de samenwerking betekent.
Zijn of waren er obstakels die uit de weg geruimd zijn of nog weggenomen moeten worden?

Constructieve samenwerking:

 • Het was een drempel om naar de gemeente te stappen. "Wat kun je als burger ambtenaren iets voor je laten doen?" De oplossing was het open spreekuur.
 • Op een gegeven moment lag het plan in een la bij een ambtenaar. Het hele proces duurde erg lang, totdat er een dossiereigenaar werd toegewezen in de gemeente.

Democratisch samenspel:

 • Tegenstand bij omwonenden bij het kappen van bomen.
 • Weerstand van de omwonenden tegen de bestemming van de villa.

Gegevens over het burgerinitiatief

Wijk/ buurt :
Richard Wagnerlaan
Onderwerp :
zorg en welzijn
Doelgroep :
jongeren
Status :
Afgesloten/ beëindigd
Website :
[www.stichtingvoorschot.nl]