Activiteitencentrum Boschbloem

From InitiatiefwijzerVoorschoten

Activiteitencentrum Boschbloem

Houd zoveel mogelijk rekening met de omwonenden bij uitvoering van activiteiten.

Gegevens over het burgerinitiatief

Wijk/ buurt :
Bloemenwijk Boschgeest
Doelgroep :
buurtbewoners
Status :
Lopend/ in uitvoering
Website :

De oorsprong van de vereniging Buurthuis Boschgeest Bloemenwijk ligt in 1979. Drie inwoners van de wijk Boschgeest begonnen met het organiseren van activiteiten in huiskamers. Al snel verhuisden ze naar een houten gebouwtje dat officieel werd geopend door de toenmalige wethouder. De eerste activiteiten bestonden uit koffie drinken, klaverjassen, knutselen en Engelse les. De vereniging won aan populariteit en verdiende een eigen gebouw. In 1989 werd begonnen met de bouw van het huidige buurthuis “de Boschbloem”. Het ledenaantal groeide tot boven de 500. De vereniging organiseert nog steeds allerlei activiteiten voor inwoners uit de buurt. Voor de begeleiding van de activiteiten worden veel vrijwilligers ingezet. Inwoners kunnen elkaar ontmoeten, zich verder ontwikkelen, en met elkaar aan activiteiten meedoen. Deelname aan activiteiten stimuleert de ontwikkeling van sociale contacten en draagt daarmee bij aan het voorkomen van eenzaamheid.

Betrokkenen

Vrijwilligers begeleiden de verschillende activiteiten. Gemeente stelt locatie beschikbaar (tegen betaling) en verstrekt jaarlijks een subsidie (die wordt ingezet voor de huur). Jeu de boules-vereniging, de Club de Petanque De Six Prêt deelt de ruimte en draagt een deel van de huur.

Rol van de gemeente

Het initiatief draagt bij aan de lokale samenleving. Het stimuleert sociale contacten en bestrijdt eenzaamheid. De vereniging wordt regelmatig uitgenodigd door de gemeente om deel te nemen in werkgroepen rondom onderwerpen in het sociale domein en Wmo. Daarnaast verstrekt de gemeente subsidie aan de vereniging. Er is geregeld contact met burgemeester, wethouders en de ambtelijke organisatie.

Samenvatting van de factoren die van invloed zijn geweest op dit burgerinitiatief

Wat heeft stimulerend gewerkt voor het initiatief?

Realiseren publieke doelen:

  • Inwoners ontmoeten elkaar en doen mee met de activiteiten die worden aangeboden; dit bevordert de ontwikkeling van sociale contacten en draagt bij aan het voorkomen van eenzaamheid.


Constructieve samenwerking:

  • De organisatie weet veel mensen aan zich te binden en subsidie te verkrijgen.
  • Er is een uitstekende samenwerking met de gemeente.


Democratisch samenspel:

  • De vereniging houdt zoveel mogelijk rekening met de omwonenden bij uitvoering van activiteiten en informeert de buurt over activiteiten die mogelijk meer hinder zouden kunnen veroorzaken. Bijvoorbeeld de jaarlijkse barbecue.
Zijn of waren er obstakels die uit de weg geruimd zijn of nog weggenomen moeten worden?

Realiseren publieke doelen

  • Het buurthuis heeft verschillende onderkomens gehad, waarvan enkele door brand werden verwoest.

Gegevens over het burgerinitiatief

Wijk/ buurt :
Bloemenwijk Boschgeest
Doelgroep :
buurtbewoners
Status :
Lopend/ in uitvoering
Website :

Voeg je eigen foto’s of video’s toe!