Autotocht Ouden van Dagen Voorschoten

From InitiatiefwijzerVoorschoten

Autotocht Ouden van Dagen Voorschoten

Goede communicatie binnen de gemeente is erg belangrijk. Er zou één database voor alle gemeentelijke instellingen ontwikkeld moeten worden, zodat iedere afdeling beschikt over dezelfde informatie.

Gegevens over het burgerinitiatief

Wijk/ buurt :
Hele gemeente
Onderwerp :
zorg en welzijn
Doelgroep :
eenzame ouderen
Status :
Lopend/ in uitvoering
Website :
[www.autotochtvoorschoten.nl]

Een mooie route rijden met een dorpsgenoot

Een typisch Voorschotens fenomeen wordt het genoemd: de Autotocht Voorschoten. Een traditionele tocht die elk jaar wordt gehouden op de tweede woensdag in mei. Voorschotenaren nemen met hun eigen auto ouderen vanaf 70 jaar via een mooie route, met een tussenstop met bijvoorbeeld bingo, een dagje mee. Afsluitend is er een diner in Voorschoten met muziek. Tijdens deze dag komen ouderen uit alle hoeken van het dorp elkaar weer tegen en worden er vaak contacten hersteld. Het is een dag voor jong met oud Voorschotenaren, waarbij de ouderen als gasten mee gaan. De ouderen kunnen gratis mee, dankzij sponsors en de collecte. Door deze autotocht worden ouderen een dag uit huis gehaald en kunnen ze sociale contacten opdoen. Er zijn ieder jaar precies voldoende vrijwilligers om de ouderen rond te rijden en er melden zich ook voldoende ouderen aan.

Betrokkenen

Er melden zich elk jaar voldoende voorschotenaren aan die vrijwillig een hele dag de ouderen mee op pad nemen met hun eigen auto. Een aantal artsen gaat ook vrijwillig mee zodat er voldoende medische zorg geboden kan worden. Ook zijn er vrijwilligers die de hele dag de ouderen helpen en de activiteiten in goede banen leiden. Muzikanten voorzien de mensen tijdens tussenstops van muziek. De dag wordt mogelijk gemaakt door allerlei sponsors uit Voorschoten. De gemeente verstrekt subsidie en er is een collecte om voldoende geld op te halen.

Rol van de gemeente

Het initiatief zorgt voor saamhorigheid tussen bewoners en voor sociale contacten voor ouderen. Er is vanuit de gemeente altijd interesse getoond. Dit afgelopen jaar was dat anders. Het gemeentebestuur toonde minder interesse. Er was geen wethouder bereid op deze dag te komen spreken. Ook is de subsidie verkleind. De nieuwe wethouder heeft echter wel weer interesse getoond in het initiatief. De wethouder zal waarschijnlijk dit jaar het diner bijwonen, een openingswoord en dankwoord houden.

Samenvatting van de factoren die van invloed zijn geweest op dit burgerinitiatief

Wat heeft stimulerend gewerkt voor het initiatief?

Realiseren publieke doelen:

  • Het initiatief draagt bij aan de samenhorigheid binnen de gemeente Voorschoten tussen verschillende generaties.
  • Het draagt bij aan sociale contacten tussen ouderen, en vermindert eenzaamheid.


Constructieve samenwerking:

  • De organisatie weet dit grootschalige evenement te organiseren met veel vrijwillige inbreng.
  • Er is gemeentelijke subsidie aangevraagd en gegeven, aangevuld met collecte en vaste sponsors.
  • Er is snel contact gezocht met de nieuwe wethouder, die toezeggingen heeft gedaan voor de volgende tocht.
  • Artsen, muzikanten en chauffeurs uit de gemeente doen vrijwillig mee.

Democratisch samenspel:

  • De autotocht ontvangt veel steun van de samenleving.
Zijn of waren er obstakels die uit de weg geruimd zijn of nog weggenomen moeten worden?

Constructieve samenwerking:

  • Afgelopen jaar heeft het gemeentebestuur geen rol gespeeld bij het initiatief, toonde het weinig interesse en verstrekte minder subsidie.


Democratisch samenspel:

  • Er is weerstand van bewoners die niet inzien waarom de autotocht gratis is en volledig wordt gedraaid door vrijwilligers. Sommige mensen vinden dat er een bedrag voor deze dag gevraagd moet worden, omdat ouderen voldoende geld hebben. Het bestuur van de autotocht probeert deze mensen in te laten zien dat de autotocht niet wordt georganiseerd voor arme ouderen, maar voor eenzame ouderen. Het gaat er helemaal niet om hoe vermogend de ouderen zijn, het doel is de ouderen (gratis) een leuke dag te geven.

Gegevens over het burgerinitiatief

Wijk/ buurt :
Hele gemeente
Onderwerp :
zorg en welzijn
Doelgroep :
eenzame ouderen
Status :
Lopend/ in uitvoering
Website :
[www.autotochtvoorschoten.nl]

Voeg je eigen foto’s of video’s toe!