Caritas Instelling Voorschoten

From InitiatiefwijzerVoorschoten

Caritas Instelling Voorschoten

Communicatie in de samenleving, creëer een netwerk. Blijf op de hoogte van wat er speelt binnen de gemeente. En denk na over de toekomst, kijk verder vooruit dan vier jaar.

Gegevens over het burgerinitiatief

Wijk/ buurt :
Hele gemeente
Onderwerp :
zorg en welzijn
Doelgroep :
bewoners Voorschoten in financiële moeilijkheden
Status :
Lopend/ in uitvoering
Website :

Even een steuntje in de rug om zelf weer verder te kunnen

Mensen die in Voorschoten wonen en (tijdelijk) in financiële nood verkeren, kunnen aankloppen bij de Caritas Voorschoten. Deze katholieke instelling kan, afhankelijk van de situatie van de betrokkene, een lening, een gift of een combinatie van beide verstrekken. Met als doel deze mensen weer (financieel) zelfstandig te laten zijn. Ook advies en hulp bij contacten met bijvoorbeeld schuldeisers is onderdeel van de ondersteuning die Caritas geeft. Bij aanvragen wordt niet geëist dat iemand ook katholiek is. Caritas betekent naastenliefde. Deze naam wordt door katholieken vaak gebruikt voor liefdadigheidsinitiatieven. De Caritas instelling Voorschoten wil vanuit het katholieke geloof bijdragen aan het bevorderen van sociale rechtvaardigheid. De Caritas instelling Voorschoten heeft een eigen bestuur, maar valt onder de Parochie Voorschoten. Verschillende bewoners van de gemeente Voorschoten zijn dankzij de inzet van de instelling weer op weg geholpen een tijdelijke lastige periode door te komen. Voorbeelden van hulp zijn geweest: de bijdrage voor een babyuitzet, geld voor een koelkast die de gemeentelijke sociale dienst niet vergoedde, een lening om huisuitzetting vanwege huurachterstand te voorkomen en assistentie bij woninginrichting. Ook is een bijdrage voor dagelijks levensonderhoud verstrekt, omdat er problemen waren met een uitkering. Daarnaast is hulp geboden bij de vastgelopen aanvraagprocedure, zodat de uitkering toch verstrekt kon worden. Hierbij bleek de immateriële hulp uiteindelijk het meeste waard.

Betrokkenen

De Voedselbank, wijkverpleging en sociaal werk melden mensen aan die in nood zijn.

Rol van de gemeente

Caritas instelling Voorschoten helpt inwoners die direct hulp nodig hebben. Deze directe (financiële) hulp kan de gemeente vaak niet verlenen, omdat zij meer tijd nodig hebben in aanvragen te beoordelen. De gemeente heeft echter geen oog voor het initiatief. Er is geen contact en ook geen interesse.

Samenvatting van de factoren die van invloed zijn geweest op dit burgerinitiatief

Wat heeft stimulerend gewerkt voor het initiatief?

Realiseren publieke doelen:

  • Caritas instelling Voorschoten helpt inwoners die direct hulp nodig hebben en die bij de gemeente niet tijdig geholpen kunnen worden.


Constructieve samenwerking:

  • Dankzij de inzet van de instelling zijn verschillende inwoners weer op weg geholpen een tijdelijke lastige periode door te komen.
  • Het vermogen dat is opgebouwd door de Caritas Instelling is afkomstig van de bewoners.
  • Samenwerking met Voedselbank, wijkverpleging en sociaal werk voor doorverwijzingen.
Zijn of waren er obstakels die uit de weg geruimd zijn of nog weggenomen moeten worden?

Constructieve samenwerking:

  • Er wordt weerstand ervaren van mensen die een beroep deden op de hulp van Caritas, maar deze hulp niet kregen omdat zij geen openheid van zaken wilden geven.

Gegevens over het burgerinitiatief

Wijk/ buurt :
Hele gemeente
Onderwerp :
zorg en welzijn
Doelgroep :
bewoners Voorschoten in financiële moeilijkheden
Status :
Lopend/ in uitvoering
Website :

Voeg je eigen foto’s of video’s toe!