Gaan voor de Baan

From InitiatiefwijzerVoorschoten

Gaan voor de Baan

Zorg voor een concreet plan, voldoende medestanders en zet door.

Gegevens over het burgerinitiatief

Wijk/ buurt :
Gemeente
Onderwerp :
sport en bewegen
Doelgroep :
bewoners Voorschotenleden atletiekvereniging
Status :
Lopend/ in uitvoering
Website :

Koop een meter atletiekbaan voor 100 euro!

Met die oproep hoopt het initiatief ‘Gaan voor die baan’ 30.000 euro op te halen bij particulieren. Al 208 meters werden verkocht! Het sportcomplex van Voorschoten '97 wordt vernieuwd. Er komt kunstgras en het terras wordt uitgebreid. Maar de vereniging heeft nog een wens: een atletiekbaan met meer mogelijkheden. Daar zet 'Gaan voor de baan' zich voor in. De vereniging wil dit zelf voor elkaar zien te krijgen door middel van een inzamelingsactie en subsidieaanvragen. De vernieuwing van de atletiekbaan biedt de sportvereniging de mogelijkheid meer sporten aan te bieden, waardoor de club een breder publiek aantrekt. De atletiekbaan wordt 300 meter lang met daarbinnen een pupillenveld. Verder komt er ruimte voor de andere atletiekonderdelen, zoals kogelstoten, hoogspringen, speerwerpen, verspringen. De initiatiefnemers zijn druk bezig met het verkrijgen van financiering van de nieuwe atletiekbaan. Naast de verkoop van ‘meters’, organiseren ze evenementen waarmee geld wordt opgehaald. Ook hebben ze een Europese subsidieaanvraag ingediend en zoeken ze naar sponsors in het bedrijfsleven. De plannen riepen weerstand op binnen de vereniging door capaciteitsproblemen. Op de plek van de atletiekbaan kan ook een extra voetbalveld komen. De verschillende belangen worden overbrugd door in gesprek te gaan met de verschillende belanghebbenden en voorlichting te geven over de plannen tijdens een ledenvergadering en informatieavonden. Doel is de tegenstanders te laten zien hoe de atletiekbaan eruit komt te zien en wat de voordelen van de baan zijn. Daarnaast wordt er gezamenlijk nagedacht over de problemen en oplossingen.

Betrokkenen

Fonds 1818 & FNO hebben een financiële bijdrage geleverd. Ook leden en bewoners van Voorschoten gaven geld en zij zorgden voor de ideeën en de contacten. Stichting Beheer Accommodatie Sportpark neemt de atletiekbaan in beheer. De gemeente verleent de noodzakelijke vergunningen.

Rol van de gemeente

Met de vernieuwing van de baan wordt het aanbod aan sporten voor de inwoners van de gemeente Voorschoten verbreed. Het gemeentebestuur toont interesse en is meerdere malen komen kijken bij de vereniging, maar verleende geen subsidie voor de atletiekbaan. De subsidie werd wel verleend aan het kunstgrasveld voor de voetbal, waarvan de subsidie aanvraag tegelijk werd gedaan. De gemeente verleende wel de noodzakelijke vergunningen.

Samenvatting van de factoren die van invloed zijn geweest op dit burgerinitiatief

Wat heeft stimulerend gewerkt voor het initiatief?

Realiseren publieke doelen:

 • Creëert een ruimer aanbod aan sport in de gemeente.


Constructieve samenwerking:

 • Eigen particuliere fondsenwerving gestart.
 • Fondsaanvraag EU gedaan.
 • Betrokkenheid leden en inwoners bij het plan, door zelf financieel bij te dragen.


Democratisch samenspel:

 • Het initiatief wordt door de meeste bewoners goed ontvangen. Er wordt veel interesse getoond en de bewoners zijn enthousiast.
 • In ledenvergaderingen en bij informatieavonden worden de plannen getoond en besproken, om zo draagvlak te creëren en eventuele bezwaren vroegtijdig mee te nemen.
Zijn of waren er obstakels die uit de weg geruimd zijn of nog weggenomen moeten worden?

Constructieve samenwerking:

 • De gemeente heeft geen heldere visie over sport en geeft geen duidelijkheid: hakt geen knopen door.
 • Er is contact tussen de gemeente en de initiatiefnemers over het uitblijven van subsidies, maar er worden geen concrete plannen gemaakt.


Democratisch samenspel:

 • Er liepen bij de gemeente twee subsidie aanvragen tegelijk. De subsidie is wel verleend aan het kunstgrasveld voor voetbal, maar niet voor de atletiekbaan.
 • Binnen de vereniging spelen verschillende belangen: op de plek van de atletiekbaan kan namelijk ook een extra voetbalveld komen.
 • Weerstand ervaren van de vereniging in verband met capaciteitsproblemen.

Gegevens over het burgerinitiatief

Wijk/ buurt :
Gemeente
Onderwerp :
sport en bewegen
Doelgroep :
bewoners Voorschotenleden atletiekvereniging
Status :
Lopend/ in uitvoering
Website :

Voeg je eigen foto’s of video’s toe!