Groene schoolplein OBS De Vos

From InitiatiefwijzerVoorschoten

Groene schoolplein OBS De Vos

Zorg dat je de buurt bij het initiatief betrekt, ook al is deze niet direct belanghebbende.

Gegevens over het burgerinitiatief

Wijk/ buurt :
Multatulistraat
Onderwerp :
onderwijssport en bewegenintegratie
Doelgroep :
kinderen
Status :
Afronding
Website :

Kruip-door-sluip-door zónder kikkers… de realisatie van een avontuurlijk schoolplein

Ontmoetingsplek, bamboebos, kruip-door-sluip-door, wind vangen, hoogteverschil, balanceren en… géén kikkers. Dat waren de woorden die ouders, leraren en leerlingen van de Openbare Basisschool De Vos in de Krimwijk in Voorschoten opschreven toen ze een plan maakten voor een nieuw schoolplein. Hun doel: een 'groen' schoolplein dat verbindt, stimuleert en milieuvriendelijk is. Want bij oplevering van het gloednieuwe schoolgebouw was het plein slechts betegeld. En dat paste niet bij de visie van de school op ontwikkeling en opvoeding. Buitenspelen en bewegen zijn belangrijk. Dankzij bijdragen van ouders, schoolbestuur, gemeente en fondsen is het schoolplein veranderd in een avontuurlijk buitenterrein. Met als resultaat een plek die kinderen ruimte geeft voor creativiteit, het ontdekken van natuur, beweging én rust. De natuurlijke afvoer van regenwater levert een positieve bijdrage aan het milieu. Omdat het schoolplein openbaar is, is het bovendien een plek waar ook buiten schooltijd kinderen en ouders uit de buurt elkaar ontmoeten.

Betrokkenen

Bijzonder in dit project is dat de initiatiefnemers - het schoolbestuur, de leerkrachten en een aantal ouders - veel partijen hebben betrokken en belangen hebben meegewogen. De schoolkinderen mochten ideeën aandragen via wenswoorden en tekeningen en hielpen bij de uitvoering bijvoorbeeld met het scheppen van grond. Ook ouders droegen bij aan de planvorming en realisatie van het schoolplein. Er zijn gesprekken geweest met de omwonenden om gehoor te geven aan hun wensen en bezwaren. De gemeente Voorschoten, Fonds1818 en Stimuleringsfonds Rabobank hebben bijgedragen in de vorm van subsidie.

Rol van de gemeente

De gemeente heeft het project financieel en praktisch ondersteund. De realisatie van dit burgerinitiatief kwam ook ten goede aan de doelstellingen van de gemeente zelf. Zo’n groen schoolplein zorgt dat kinderen in contact komen met de natuur en worden uitgedaagd om te bewegen. Beter samenspelen draagt bij aan de ontwikkeling en gezondheid van kinderen.

Samenvatting van de factoren die van invloed zijn geweest op dit burgerinitiatief

Wat heeft stimulerend gewerkt voor het initiatief?

Realiseren publieke doelen:

  • Het initiatief speelt in actuele ontwikkelingen de samenleving: het stimuleren van beweging als bijdrage aan de gezondheid van kinderen.
  • Het initiatief biedt de gemeente kans eigen doelen te realiseren (in contact met natuur, uitdaging om te bewegen en beter samenspelen dragen bij aan de ontwikkeling en gezondheid van kinderen).


Constructieve samenwerking:

  • Al vroeg is nagedacht over de invulling.
  • Het schoolplein is bewust ‘kaal’ opgeleverd, zodat een visie ontwikkeld kon worden op buitenspelen en de inrichting daarop werd aangepast.
  • In een vroeg stadium zijn fondsen benaderd voor financiële bijdragen en is een ontwerpbureau in de arm genomen voor het ontwerp van het nieuwe schoolplein.
  • Schoolkinderen en ouders hebben ideeën aangedragen en geholpen bij de realisatie.
  • Het gemeentebestuur toont belangstelling, de wethouder heeft de openingshandeling verricht.
  • Verschillende partijen hebben financieel bijgedragen met subsidie / donatie: de gemeente, Fonds 1818 en het Stimuleringsfonds Rabobank.


Democratisch samenspel:

  • Het schoolbestuur is in gesprek gegaan met een omwonende die bezwaar maakte tegen de inrichting van het plein.
Zijn of waren er obstakels die uit de weg geruimd zijn of nog weggenomen moeten worden?

Democratisch samenspel:

  • Niet alle omwonenden wilden uitzicht op een groen schoolplein.

Gegevens over het burgerinitiatief

Wijk/ buurt :
Multatulistraat
Onderwerp :
onderwijssport en bewegenintegratie
Doelgroep :
kinderen
Status :
Afronding
Website :

Voeg je eigen foto’s of video’s toe!