Iconen van de Zilverfabriek

From InitiatiefwijzerVoorschoten

Iconen van de Zilverfabriek

Vaak wordt bij de start of oprichting van een initiatief een wethouder betrokken. Het enthousiasme en steun van een wethouder is echter niet voldoende. Er zijn veel richtlijnen en regels waar rekening mee gehouden moet worden, waardoor veel initiatieven uiteindelijk toch stranden. Ook al heb je een wethouder mee, is de buit nog niet binnen. Stap op de mensen af en probeer meer samen te werken. Het is zeer van belang dat gemeente weet hoe het dorp in elkaar zit. Wat speelt er en waar is er hulp nodig? Proactieve rol vervullen door met mensen te praten en betrokken houding aan te nemen. Lokale kennis en contacten zijn zeer belangrijk.

Gegevens over het burgerinitiatief

Wijk/ buurt :
Voorschoten
Onderwerp :
cultuurkunst
Doelgroep :
jongerenouderentoeristenkinderen
Status :
Afgesloten/ beëindigd
Website :

Zilver

De Voorschotense Zilverfabriek, met eigen halte van de blauwe tram, was in de negentiende en begin twintigste eeuw een werkgever van belang in de omgeving. Vanaf 1858 veranderde het agrarische karakter van Voorschoten voorgoed. Van een landelijk dorp, waar de rust alleen verstoord werd door geloei van vee en lawaai van kostschoolleerlingen, werd het dorp de vestigingsplaats van een moderne fabriek.

De Zilverfabriek kende markante directeuren vanuit de families Van Kempen en Begeer. Oprichter Johannes van Kempen was een sociaal bewogen man, met veel aandacht voor het welzijn van zijn arbeiders. Later werd met de komst van Carel Begeer een meer kunstzinnige weg ingeslagen. Twee mannen die ieder hun eigen stijl hadden. Niet alleen bij het ontwerpen van de vele fraaie voorwerpen maar ook in de manier waarop zij het bedrijf geleid hebben.

Aan de hand van foto’s, documenten, tekeningen en natuurlijk zilveren voorwerpen bood Museum Voorschoten de bezoeker een terugblik op de geschiedenis van deze bijzondere fabriek. De invloed van beide mannen en hun fabriek is van grote betekenis geweest voor de ontwikkeling van Voorschoten. Zo waren er rond het begin van de twintigste eeuw circa 300 werknemers in dienst. En welke werkgever richt tegenwoordig nog een ruimte in waar jongemannen de krant kunnen lezen of tegen inkoopsprijs koffie of bier kunnen nuttigen. Om maar niet te spreken over zanglessen en godsdienstonderwijs.

De tentoonstelling was een reis naar het verleden met een uniek voorbeeld van Hollands koopmanschap. De vele fraaie zilveren voorwerpen waarvan sommigen zelden vertoond worden zijn de kers op de taart. Om de tentoonstelling mogelijk te maken, gaf de gemeente zilver in bruikleen aan het Museum Voorschoten.

Het doel was in de eerste plaats om bezoekers een leuke ervaring te bieden en tegelijkertijd kennis bij te brengen over de historie van Voorschoten. Daarnaast wil het museum bijdragen aan behoud van culturele historische elementen in gemeente. Ook wil het museum bezoekers de waarde van tastbare objecten in te laten zien in een wereld die steeds meer mobiel en digitaal wordt. De tentoonstelling druk bezocht en kreeg gemiddeld een 8,5 van bezoekers. Het museum trok in totaal in 2016 4.000 bezoekers.

Betrokkenen

Inwoners hielpen bij het doen van historisch onderzoek. De gemeente gaf voorwerpen uit het gemeentearchief in bruikleen en verleende subsidie.

Rol van de gemeente

Het museum en de tentoonstelling dragen bij aan de uitstraling van de gemeente. Het is een manier om bezoekers te trekken, en verdieping te bieden aan hun bezoek. Het museum heeft goed contact met het gemeentebestuur, dat het belangrijk vindt dat er een kwalitatief hoogwaardig museum is. Bij openingen van tentoonstellingen is altijd de burgemeester of een wethouder aanwezig. Ook is er geregeld contact met de ambtelijke organisatie. De gemeente subsidieert het museum.

Samenvatting van de factoren die van invloed zijn geweest op dit burgerinitiatief

Wat heeft stimulerend gewerkt voor het initiatief?

Realiseren publieke doelen:

 • Bijdragen een culturele verdieping van bewoners en bezoekers.
 • Hoge waardering voor de tentoonstelling bij bezoekers.
 • Daadkrachtige initiatiefnemers en samenwerkingspartners
 • Tentoonstelling van de grond gekregen.
 • Veel publiciteit gemaakt.


Constructieve samenwerking:

 • Bijzondere voorwerpen uit gemeentearchief in bruikleen gekregen. Gemeente heeft zilveren voorwerpen in bruikleen gegeven.
 • Gemeente heeft subsidie vrijgemaakt.
 • Wethouder aanwezig bij opening.


Democratisch samenspel:

 • Geen sprake van weerstand of belangentegenstellingen.
Zijn of waren er obstakels die uit de weg geruimd zijn of nog weggenomen moeten worden?

Constructieve samenwerking:

 • Gebrek aan integraal werken. De vrijwilligers van het museum hebben eens geprobeerd een optocht in de stad te organiseren. Uiteindelijk is het initiatief toch gestrand doordat de gemeente op het laatste moment ontdekte dat er op vrijdag altijd een markt wordt georganiseerd op de locatie van de optocht. Wanneer de gemeente meer betrokken zou zijn met de lokale omgeving, hadden zij dit veel eerder kunnen weten.
 • Gemeente zou meer zicht moeten hebben op lokale situatie. Wat speelt er, waar is hulp nodig, wie zijn waar actief en betrokken? Lokale kennis en contacten belangrijk.

Gegevens over het burgerinitiatief

Wijk/ buurt :
Voorschoten
Onderwerp :
cultuurkunst
Doelgroep :
jongerenouderentoeristenkinderen
Status :
Afgesloten/ beëindigd
Website :

Voeg je eigen foto’s of video’s toe!