SchuldHulpMaatje Voorschoten

From InitiatiefwijzerVoorschoten

SchuldHulpMaatje Voorschoten

Kom met een goed idee.

Gegevens over het burgerinitiatief

Wijk/ buurt :
Hele gemeente
Onderwerp :
zorg en welzijneconomie
Doelgroep :
mensen met schuldproblemen
Status :
Lopend/ in uitvoering
Website :
[www.schuldhulpmaatje.nl]
[1]

Tien maatjes helpen 25 mensen uit de schulden

Een maatje, een buddy. Iemand die je weer op weg helpt. Daar zorgt het initiatief SchuldHulpMaatje voor in Voorschoten. Schulden los je alleen op door structurele hulp, waarbij mensen leren om weer zelf regie te nemen over hun financiële situatie. Als die hulp op tijd komt, is te voorkomen dat mensen (verder) in de problemen komen. Een SchuldHulpMaatje is een betrouwbare, lokale vrijwilliger die mensen kosteloos helpt om weer zicht te krijgen op de besteding van hun geld. Om een vicieuze cirkel van schulden te voorkomen, zorgen deze vrijwilligers voor een plan voor de langere termijn. Dat is belangrijk om echt op de goede weg te blijven, voor zelfredzaamheid en bewust financieel gedrag. SchuldHulpMaatje is een initiatief van de kerken in Nederland en valt in Voorschoten onder de stichting ‘Voor Elkaar Leiden’. Het initiatief in Voorschoten bestaat nu vijf jaar en beschikt over tien maatjes (vrijwilligers) die bij elkaar zo'n 25 mensen helpen. SchuldHulpMaatje ervaart veel steun vanuit de samenleving.

Betrokkenen

Inwoners van de gemeente Voorschoten hebben zich aangemeld om vrijwillig maatje te worden. Vereniging Voorschoten voor Elkaar heeft de locatie ter beschikking gesteld. De gemeente Voorschoten heeft subsidie ter beschikking gesteld.

Rol van de gemeente

SchuldHulpMaatje Voorschoten draagt bij aan de inzet van de gemeente bij het uitvoeren van haar zorgplicht voor de burgers. De gemeente stimuleert en financiert het initiatief dan ook. Er is veel contact tussen het initiatief en de gemeente, zowel met de burgemeester als de wethouders en de ambtelijke organisatie. Op de website van de gemeente worden mensen die hulp zoeken verwezen naar SchuldHulpMaatje Voorschoten.

Samenvatting van de factoren die van invloed zijn geweest op dit burgerinitiatief

Wat heeft stimulerend gewerkt voor het initiatief?

Realiseren publieke doelen:

  • Zorg dragen voor mensen die door geldgebrek niet mee kunnen komen in de samenleving.
  • Aanbieden van kosteloze, vroegtijdige en structurele hulp.


Constructieve samenwerking:

  • Vrijwilligers gevonden en opgeleid.
  • Subsidie aangevraagd en gekregen.
  • Schuldhulpmaatje Voorschoten valt onder de Stichting Voor Elkaar Leiden. * Voorschoten Voor Elkaar stelt locatie beschikbaar voor het wekelijks spreekuur .
  • Gemeente toont interesse en steunt het initiatief.


Democratisch samenspel:

  • SchuldHulpMaatje Voorschoten ervaart veel steun vanuit de samenleving.
Zijn of waren er obstakels die uit de weg geruimd zijn of nog weggenomen moeten worden?
-

Gegevens over het burgerinitiatief

Wijk/ buurt :
Hele gemeente
Onderwerp :
zorg en welzijneconomie
Doelgroep :
mensen met schuldproblemen
Status :
Lopend/ in uitvoering
Website :
[www.schuldhulpmaatje.nl]
[2]

Voeg je eigen foto’s of video’s toe!