Seniorencafe Noord-Hofland

From InitiatiefwijzerVoorschoten

Seniorencafe Noord-Hofland

Nodig actief mensen en organisaties uit om eens te komen kijken. Leg meer verbindingen in de samenleving.

Gegevens over het burgerinitiatief

Wijk/ buurt :
Wijk Noord-Hofland
Onderwerp :
zorg en welzijn
Doelgroep :
ouderen
Status :
Lopend/ in uitvoering
Website :

Samen een kopje koffie drinken kan al zoveel veranderen

Het seniorencafé van wijkvereniging Noord Hofland is een succes. Hier kunnen ouderen elkaar ontmoeten, gezellig praten bij een kopje koffie en daardoor eenzaamheid tegengaan. Ook blijven de mensen op de hoogte van allerlei onderwerpen die hen aangaan, tijdens thema ochtenden over bijvoorbeeld WMO, wilsverklaring, veiligheid in en rond de woning, de blauwe tram, vakantiemogelijkheden en moderne communicatiemiddelen. Door de cafés kennen de ouderen elkaar en zorgen ze voor elkaar. Hiermee wordt voorkomen dat mensen in een sociaal isolement geraken. Het café wordt goed bezocht en de sociale controle neemt zichtbaar toe. Als iemand er niet is, wordt dit opgemerkt en informeert men naar die persoon. In de supermarkt begroeten ouderen elkaar en maken een praatje, omdat men elkaar heeft ontmoet in het senioren café. De buurt is enthousiast.

Betrokkenen

Bestuur wijkvereniging Noord Hofland is initiator. Veel vrijwilligers helpen bij de activiteiten en themabijeenkomsten, zo zorgen zij onder meer voor koffie en thee.

Rol van de gemeente

De wethouder opende het seniorencafé. Voor de gemeente is het initiatief interessant, omdat het sociale cohesie bevordert en daarmee eigen kracht van de samenleving. De wijkvereniging vindt de rol die de gemeente speelt momenteel goed. Wel zou de gemeente meer bekendheid kunnen geven aan het initiatief en kunnen helpen verbindingen te leggen met zorgverleners als wijkverpleging en gezondheidscentra.

Samenvatting van de factoren die van invloed zijn geweest op dit burgerinitiatief

Wat heeft stimulerend gewerkt voor het initiatief?

Realiseren publieke doelen:

  • Stimuleren zelfredzaamheid ouderen.
  • Bevorderen van samenhorigheid.


Constructieve samenwerking:

  • Er zijn veel vrijwilligers bereid gevonden die het café draaien.
  • De wethouder opende het seniorencafé.
  • De wijkvereniging vindt de rol die de gemeente speelt momenteel goed.


Democratisch samenspel:

  • De buurt is enthousiast.
Zijn of waren er obstakels die uit de weg geruimd zijn of nog weggenomen moeten worden?

Constructieve samenwerking:

  • Er kunnen meer krachten worden gebundeld door meer verbindingen te leggen met de samenleving. Denk aan verbindingen met gezondheidscentra, wijkverpleging, etc.
  • De gemeente zou meer bekendheid kunnen geven aan het initiatief en kunnen helpen verbindingen te leggen met zorgverleners als wijkverpleging en gezondheidscentra.

Gegevens over het burgerinitiatief

Wijk/ buurt :
Wijk Noord-Hofland
Onderwerp :
zorg en welzijn
Doelgroep :
ouderen
Status :
Lopend/ in uitvoering
Website :

Voeg je eigen foto’s of video’s toe!