Werkgroep Groen Spelen Van der Waalslaan

From InitiatiefwijzerVoorschoten

Werkgroep Groen Spelen Van der Waalslaan

Zorg dat je bewoners, belanghebbenden aan de voorkant van een proces betrekt en niet ongeveer bij de besluitvorming. Werk als gemeente en belanghebbenden met elkaar samen.
Zie burgerinitiatieven niet als een bedreiging maar als een kans.

Gegevens over het burgerinitiatief

Wijk/ buurt :
Van de Waalslaan
Onderwerp :
openbare ruimte
Doelgroep :
Status :
Lopend/ in uitvoering

Gedoe voor meer groen

Al jaren is er gedoe rond het gebied aan de Van der Waalslaan in Voorschoten. Het speelveldje op die locatie is al jaren een bekende plek van samenkomst voor alle leeftijden. Niet alleen voor de buurtbewoners, maar voor de hele omgeving. De werkgroep Groen Spelen Van der Waalslaan heeft zich er sterk voor gemaakt dat zo te houden. Een woordvoerder van de werkgroep vertelde destijds in een interview aan de lokale media: ‘Van origine is de Vlietwijk een arbeiderswijk met vaak minder kapitaalkrachtige bewoners. Het is belangrijk dat ook de kinderen van deze buurt zich goed kunnen ontwikkelen. Maar ook voor ouderen is het gebied belangrijk. De mogelijkheid van een fitplein is genoemd door de buurt.  Vlietwijk bestaat uit kleine hoven waar bewoners naar elkaar om kijken. Een oogje houden op elkaar. De Van de Waalslaan draagt bij aan die sociale samenhang.’ De raad heeft in 2012 besloten de aan de Van der Waalslaan gelegen voormalige kleuterschool te verkopen. In 2015 lazen bewoners van de buurt in de krant dat er twaalf woningen zouden komen op het groene speelgebied en dat de voormalige kleuterschool gesloopt zou worden. In 2015 is daarvoor een plan van aanpak geschreven dat ook de mogelijkheid verkende om de locatie te bestemmen voor woningbouw. De buurt heeft zich hierop georganiseerd en zich sterk gemaakt voor het behoud van het groen en de speelruimte op het betreffende perceel. De raad heeft hierna in december 2015 besloten slechts een beperkt deel van het perceel te verkopen. De bouw van twaalf huizen is tegengehouden. De verkoop van het hele gebied is teruggedraaid en er is een toezegging gedaan dat het gebied voor driekwart van het terrein de bestemming groen krijgt. Maar omdat de bestemmingsplannen in 2012 zijn aangepast, gebeurt dat pas bij de volgende aanpassing. Dit initiatief is zeer goed ontvangen bij de buurtbewoners. Een petitie met ongeveer 100 handtekeningen is aan de gemeente gepresenteerd. Initiatiefnemers voelen zich gesteund door de positieve waardering en samenwerking met en uit de hele buurt. Er waren wel verschillen in inzicht, maar geen botsingen.

Betrokkenen

Na aandringen van de werkgroep en de buurtbewoners organiseerde de gemeente vergaderingen, inloopbijeenkomsten en voorlichtingsavonden. De bewoners hebben hieraan actief deelgenomen. De werkgroep bestaat uit vier mensen. De Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij ondersteunt vrijwilligersorganisaties met gebiedsontwikkelingsplannen. Dat is ook gedaan bij de Werkgroep Groen Spelen van der Waalslaan, onder andere door het geven van een presentatie in de gemeenteraad.

Rol van de gemeente

Het initiatief is van belang voor de gemeente omdat het behouden van groen en het creëren van een speel- en ontmoetingsruimte het algemeen belang van de bewoners dient. Recent startte een nieuw bestuur. Het contact en overleg tussen het voormalige bestuur en de burgers en het plaats geven aan burgerparticipatie liet veel te wensen over. Overleg resulteerde vaak in een strijd tussen burgers en de gemeente, in plaats van in een samenwerking. Daarnaast werden de burgers vaak pas geïnformeerd wanneer de besluitvorming al heel ver was. De werkgroep heeft veel moeite moeten doen om de aandacht van het gemeentebestuur te krijgen. Een duidelijke tegenzin kenmerkte het bestuur in het contact met de burgers. Zij opperden dat de bewoners zelf ook een bod te konden doen op de grond, wellicht door middel van crowdfunding. Uiteindelijk kon de gemeente er niet meer omheen. Er is reactie vanuit de gemeente gekomen en er was overleg met wethouders. De raad heeft op aandringen van de werkgroep en een petitie besloten om slechts een beperkt deel te verkopen en de rest duurzaam te behouden voor groen en spelen.

Samenvatting van de factoren die van invloed zijn geweest op dit burgerinitiatief

Wat heeft stimulerend gewerkt voor het initiatief?

Realiseren publieke doelen: 

 • Het initiatief is van belang omdat het behouden van groen en het creëren van een speel- en ontmoetingsruimte het algemeen belang van de bewoners dient. 
 • De werkgroep Groen Spelen van der Waalslaan heeft de pers veelvuldig geïnformeerd met persberichten en nieuwsbrieven. Het gebied wordt wijkoverstijgend gebruikt, mede daarom is informatie van de pers van belang.
 • De werkgroep heeft gezorgd voor communicatie richting de buurt met nieuwsbrief, folder en buurtmail. 

 Constructieve samenwerking: 

 • Buurtbewoners van allerlei leeftijden groepeerden zich en de gemeente organiseerde vergaderingen, inloopbijeenkomsten, voorlichtingsavonden. 
 • De Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij heeft ondersteund bij presentatie in gemeenteraad.

Democratisch samenspel: 

 • Een petitie met ongeveer 100 handtekeningen is aan de gemeente gepresenteerd. 
 • Initiatiefnemers voelen zich gesteund door de positieve waardering en samenwerking met en uit de hele buurt. 
 • De werkgroep Groen Spelen van der Waalslaan heeft veelvuldig ingesproken bij de gemeenteraadsvergaderingen en een heel aantal brieven geschreven naar de Raad en de commissie WGR.
 • Er waren wel verschillen in inzicht, maar geen botsingen. 

Zijn of waren er obstakels die uit de weg geruimd zijn of nog weggenomen moeten worden?

Constructieve samenwerking: 

 • Het contact en overleg tussen het voormalige bestuur en de burgers en het plaats geven aan burgerparticipatie liet veel te wensen over. 
 •  Overleg resulteerde vaak in een strijd tussen burgers en de gemeente, in plaats van in een samenwerking. 
 •  Burgers werden vaak pas geïnformeerd wanneer de besluitvorming al heel ver was. 
 •  De werkgroep heeft veel moeite moeten doen om de aandacht van het gemeentebestuur te krijgen.

Gegevens over het burgerinitiatief

Wijk/ buurt :
Van de Waalslaan
Onderwerp :
openbare ruimte
Doelgroep :
Status :
Lopend/ in uitvoering

Voeg je eigen foto’s of video’s toe!