Buitenplaats Berbice

From InitiatiefwijzerVoorschoten

Buitenplaats Berbice

De gemeente moet proberen beter in te spelen op burgerinitiatieven.

Gegevens over het burgerinitiatief

Wijk/ buurt :
Leidsweg
Onderwerp :
cultuurrecreatie
Doelgroep :
toeristen
Status :
Lopend/ in uitvoering
Website :

Een waarachtig beeld van de historie

Berbice is een van oorsprong 17e eeuwse buitenplaats aan de Leidseweg in Voorschoten. Het park is aangelegd volgens de karakteristieke Engelse landschapsstijl met een lange centrale zicht-as en een spiegelvijver. Het klassieke hoofdhuis, de portierswoning, de oranjerie, rozentuin, fruitmuren completeren het geheel tot een wonderschoon park. Berbice is altijd particulier bewoond geweest. Uniek is dat de buitenplaats nog zijn oorspronkelijkheid heeft. De Oud-Hollandse cultuur is op Berbice voelbaar aanwezig. Het is een plek waar geschiedenis bewaard is gebleven. Doordat alle bewoners in de loop van de eeuwen iets hebben aangepast of hebben toegevoegd, is Berbice een staalkaart van voorbije tijden. Dit geeft een waarachtig beeld van de wooncultuur op deze buitenplaats.

In november 2015 is het genootschap “Vrienden van Berbice” opgericht. De Vrienden van Berbice willen de buitenplaats tot bloei brengen, samen met het bestuur van de Stichting dat daarnaast erg druk is met de restauratie van huis, oranjerie en park. Het initiatief Buitenplaats Berbice heeft tot doel het behouden van de buitenplaats en van de specifieke cultuur op de buitenplaats. Daarnaast probeert het initiatief de bijzondere maatschappelijke rol die Berbice in het verleden heeft gespeeld op het gebied van cultuur, ambacht en wetenschap, nieuw leven in blazen. Dit beoogt het initiatief te bereiken door middel van het organiseren van evenementen zoals de Monumentendag, Dag van het Kasteel, Fietsroutes, exposities, etc. Ook is het park van buitenplaats Berbice dagelijks geopend voor mensen die hier een wandeling willen maken.

De belangrijkste opendagen van de buitenplaats worden goed bezocht: De dag van het Kasteel 650 bezoekers en Open Monumentendag 640 bezoekers. Daarnaast is er in de afgelopen jaren een belangrijke voortgang geboekt met de restauratie.

Betrokkenen

Stichting Berbice bestaat uit een aantal inwoners uit de gemeente Voorschoten. Het Prins Bernhard Cultuurfonds, Fonds1818, Nationaal Restauratiefonds en andere fondsen steunden met een financiële bijdrage aan de restauratie. Ook de Provincie Zuid-Holland steunde met een financiële bijdrage voor de restauratie. Vrijwilligers zorgen voor onderhoud, schoonmaak, reparaties, etc.

Rol van de gemeente

De gemeente toont interesse in het initiatief, helpt bij het verlenen van vergunningen en heeft en adviserende rol. Daarnaast is bij de Monumentendag de volle omvang van het College van B&W aanwezig geweest.De gemeente kan helaas door haar lastige financiële positie het initiatief niet financieel ondersteunen. Wel is er sprake van een prettige samenwerking met de gemeente.

Over het algemeen is men tevreden over de opstelling van het gemeentebestuur met betrekking tot het initiatief Buitenplaats Berbice. Het gemeentebestuur is altijd geïnteresseerd en bereid te helpen, weliswaar niet met financiële middelen maar wel op andere manieren.

"Gemeente Voorschoten werkt bij het initiatief Buitenplaats Berbice goed samen met de burgers. Helaas is dit vaak niet het geval. De gemeente moet proberen beter in te spelen op burgerinitiatieven."

Samenvatting van de factoren die van invloed zijn geweest op dit burgerinitiatief

Wat heeft stimulerend gewerkt voor het initiatief?

Realiseren publieke doelen:

 • Berbice is een van de belangrijkste culturele monumenten binnen de gemeente Voorschoten.
 • Het is een plek waar geschiedenis bewaard is gebleven.
 • Uit de grote bezoekersaantallen van de opendagen blijkt de interesse voor de buitenplaats.
 • Het is een bezienswaardigheid die veel bezoekers trekt, van belang dat de buitenplaats wordt onderhouden en een aantrekkelijke locatie blijft.

Constructieve samenwerking:

 • Gemeente steunt het initiatief met advies en vergunningen.
 • Gemeente Voorschoten werkt bij het initiatief Buitenplaats Berbice goed samen met de burgers.
 • Het hele College van B&W was aanwezig op de Monumentendag.
 • Verschillende fondsen zijn succesvol benaderd voor financiële steun voor de restauratie.
 • De Provincie verleende ook subsidie.
 • Vrijwilligers zorgen voor onderhoud en schoonmaak.

Democratisch samenspel:

 • Veel steun vanuit de samenleving, de bewoners van Voorschoten zijn enthousiast dat de stichting zich inzet voor het behoud van de buitenplaats.
 • Ook uit de grote bezoekersaantallen van de open dagen blijkt de interesse voor de buitenplaats.
 • Er is een website waarop informatie te vinden is over de Buitenplaats en in nieuwsberichten veel uitleg wordt gegeven.
 • Berbice doet sinds 2009 elk jaar mee aan de Open Monumentendag. Op deze dag is iedereen welkom om het park en de oranjerie te bezoeken. De dag wordt georganiseerd door de vrijwilligers.
Zijn of waren er obstakels die uit de weg geruimd zijn of nog weggenomen moeten worden?

Constructieve samenwerking:

 • De gemeente kan het initiatief niet faciliteren d.m.v. een subsidie.

Democratisch samenspel:

 • Er is weerstand geweest ten aanzien van kappen bomen, op de website is uitleg gegeven waarom dit nodig was.
 • De buitenplaats is niet vrij toegankelijk, maar het park is alleen voor Beschermers, leden van de Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, open.
 • In de rozentuin mag alleen gewandeld worden door Beschermers.
 • Het hoofdhuis en de portierswoning worden bewoond en zijn met hun nabije omgeving niet toegankelijk.
 • Ook de oranjerie is niet toegankelijk voor bezoekers.
 • Er is geen parkeergelegenheid op de buitenplaats.

Gegevens over het burgerinitiatief

Wijk/ buurt :
Leidsweg
Onderwerp :
cultuurrecreatie
Doelgroep :
toeristen
Status :
Lopend/ in uitvoering
Website :

Voeg je eigen foto’s of video’s toe!